Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

HKV is partner van City Deal Klimaatadaptatie

Op 28 september heeft Bas Kolen namens HKV de overeenkomst getekend waarmee HKV officieel partner is geworden van de City Deal Klimaatadaptatie. HKV is uitgenodigd om lid te worden om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van de meerlaagse benadering. De focus zal hierbij in eerste instantie liggen op risicoreductie met inbreng van ruimtelijke ontwikkelingen en crisisbeheersing.

Lees meer