Zoek in onze rapporten

Filter

Code Titel Jaargang
P4377 Quickscan zeespiegelstijging Amsterdam – Verkenning naar de invloed van zeespiegelstijging op water en ruimte in Amssterdam 2021 Contact opnemen
P4408 Aanscherping beoordeling Normtraject 10-2 – aanscherpen van de WBI beoordeelde dijkvakken voor de faalmechanismes piping (STPH) en bekleding (GEKB) 2021 Contact opnemen
P3685 Beslissen onder onzekerheid – Methodiek, cases en implementatieadvies 2020 Contact opnemen
P4231 Vooronderzoek watersysteemtoets – Advies voor meenemen buitenwaterstanden 2020 Contact opnemen
P3720A Herzeining dijkbewakingsorganisatie 2020 Contact opnemen
P4240 Buienselectie stedelijk gebied 2020 Contact opnemen
P3871 Risicoanalyse Drontermeertunnel – Effect verwijderen Roggebotsluis op waterveiligheid rondom Drontermeertunnel 2020 Contact opnemen
P4244 Gevolgenanalyse ARK – Een gevolgenanalyse voor het falen van damwanden op het Amsterdam-Rijnkanaal 2020 Contact opnemen
P3914 Pilot Sloegebied – FRAMES-project 2020 Contact opnemen
P4245 Overstromingsrisicoprofielen stations TenneT – Situatie 2020 en 2050 2020 Contact opnemen