Over HKV

Missie en kernwaarden

HKV lijn in water werkt met een driedelige missie met het doel bij te dragen aan een veilige en duurzame leefomgeving voor iedereen: medewerkers, opdrachtgevers, collega bedrijven, leveranciers en de maatschappij.

Dienstenmissie: dé duurzame kennisondernemer zijn voor water en veiligheid
Het bieden van kwalitatief goede, duurzame, innovatieve en onafhankelijke oplossingen op het gebied van waterveiligheid en waterbeheer met advies, onderzoek en productontwikkeling.

Economische missie: een financieel duurzame bedrijfsvoering hebben
Door het nemen van financieel en economisch gezonde beslissingen waarborgt het bedrijf haar winstgevendheid en vergroot daarmee de waarde voor aandeelhouders en ruimte voor de (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers.

Sociale missie: aandacht voor mens en maatschappij hebben in advies, onderzoek en bedrijfsvoering
Het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving waar groei en ontwikkelingen samengaan met respect voor milieu en mens zowel lokaal als internationaal.

Kwaliteit, sociaal gericht, ondernemend en transparant zijn voor ons kernwaarden. Het zijn waarden die ervoor zorgen dat wij als collega’s goed met elkaar omgaan en elkaar beter maken, die ervoor zorgen dat wij onze opdrachtgevers en partners goed van dienst zijn en die ervoor zorgen dat we als onafhankelijke adviseurs gerespecteerd zijn.
Deze kernwaarden zorgen ervoor dat wij op een duurzame manier invulling kunnen geven aan onze missie kennisondernemer te zijn voor water en veiligheid. Onze kernwaarden zijn vrijelijk gebaseerd op de UN Global Compact.

HKV Code Of Conduct

Organogram

Maatschappelijke betrokkenheid

We vinden betrokkenheid bij maatschappelijke vragen en verantwoord omgaan met onze planeet vanzelfsprekend. Daarom onderschrijven wij de tien principes van de United Nations Global Compact (www.unglobalcompact.org), gericht op mensenrechten, eerlijke arbeid, een beter milieu en anti-corruptie. Als lid van de Global Compact dragen we zoveel mogelijk bij aan de implementatie van de principes.
We vinden het belangrijk om als bedrijf bij te dragen aan een duurzame leefomgeving op een manier die bij ons past. We doen projecten die direct bijdragen aan onze leefomgeving zoals de Ocean Cleanup en Ecoshape. Daarnaast ondersteunen wij diverse lokale, nationale en internationale maatschappelijke initiatieven

Ook ondersteuning en begeleiding van studenten vinden wij erg belangrijk. Het geeft hen de mogelijkheid om kennis te maken met het vakgebied en het bedrijfsleven. We bieden studenten een afstudeerplek aan, ondersteunen studieverenigingen en begeleiden groepen studenten tijdens hun stage in het buitenland.

HKV is lid van de volgende netwerken in de watersector

Certificering

ISO 9001
Wij hechten waarde aan certificering en daarmee waarborging van onze kwaliteit en bijdrage aan duurzaamheid. Wij zijn sinds 1995 in het bezit van een NEN-EN-ISO 9001 certificering.

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. HKV is gecertificeerd voor het geven van adviezen op het gebied van waterbeheer, crisisbeheersing en risicoanalyse.

Alle projecten worden conform ons kwaliteitssysteem uitgevoerd. Dit betekent dat de projecten worden uitgevoerd volgens standaardprocedures. Hiermee wordt de continuïteit van het project gewaarborgd en zijn de werkzaamheden navolgbaar. Wij toetsen de inhoudelijke kwaliteit van projecten door producten intern aan een review te onderwerpen alvorens zij ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden aangeboden.

Safety Culture Ladder
HKV stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig en gezond handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Met het hanteren van de Safety Culture Ladder biedt HKV haar medewerkers kaders voor veilig en gezond werken. Sinds 2023 is HKV gecertificeerd SCL Light, trede 2.

CO2-Prestatieladder
Daarnaast zijn wij gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/HKV_lijn_in_water_B_V. Bij HKV willen we bijdragen aan het milieu door de CO2-uitstoot ten gevolge van onze bedrijfsactiviteiten actief te reduceren. Sinds 2012 is HKV actief bezig om de CO2-uitstoot te reduceren. Hoewel CO2-uitstoot maar één aspect is voor de milieubelasting is het voor een adviesbureau wel een relatief belangrijke pijler. In de periode van 2012-2019 is de totale CO2-uitstoot met 40% gereduceerd. De uitstoot uitgedrukt in FTE is gereduceerd met 41%. Een significante reductie!

De doelstelling die HKV zich voor de periode 2020-2024 stelt is de CO2-uitstoot per FTE met nog eens 10% te reduceren ten opzichte van 2019. Onderstaande infographic toont de doelstelling die HKV zich heeft gesteld over de periode 2020-2024 (blauwe en groene getallen) en de meetresultaten van de CO2 emissie over 2022. Het jaar 2022 laat zien dat het doel van reductie van de CO2-uitstoot met 10% ruimschoots is gehaald. De doelen die we ons gesteld hadden voor 2024, zijn in 2024 op een onderdeel na al gehaald. Alleen de reductiedoelstelling voor het onderdeel zakelijk reizen met privé auto’s is het einddoel nog niet gehaald, maar zijn we op de goede weg. Het doel was om jaarlijks 4% te reduceren. Er zal in 2023 gekeken worden of deze trend zich voortzet of dat er voor 2024 aanvullende maatregelen moeten worden gedefinieerd.

 

In de documenten die op deze website staan kunt u uitgebreid lezen hoe we tot bovenstaande infographic zijn gekomen.

Documenten (klikbaar)

Certificaten

CO2-bewust certificaat, niveau 3

A. Inventarisatie

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris 2019

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris halfjaarverslag 2020

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris 2020

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris halfjaarverslag 2021

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris 2021

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris halfjaarverslag 2022

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris 2022

3 A 1 CO2 Emissie Inventaris halfjaarverslag 2023

B. Reductie

3.B.2.Energiemanagement Actieplan V2.5

C. Communicatie

3.C.2 Communicatieplan 1.8

D. Participatie

3.D.1 Sector En Keteninitiatieven V1.7