Onderzoek

Kennis en kennisontwikkeling zijn voor ons van groot belang. Samen met onze klanten en andere partijen proberen we nieuwe kennis en toepassingen te vinden op het gebied van water en veiligheid. Dit kan fundamenteel nieuwe kennis zijn van het effect van windvelden op golfgroei, het toepassen van early warming systemen in Afrika of het ontwikkelen van een app om overstromingsdiepten aan een breed publiek te laten zien.
Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

dr. ir. B. Kolen Directeur onderzoek en ontwikkeling 0320294231 b.kolen@hkv.nl

Een van de manieren waarop we invulling geven aan kennisondernemerschap, is via promotieonderzoek van HKV-ers. Gemiddeld start er ieder jaar een HKV-er met een promotietraject. Zo’n traject ontstaat vaak vanuit persoonlijke ambitie, wordt aangewakkerd door gesprekken met collega’s, universiteiten en experts op het vakgebied. Vanuit HKV ondersteunen we de promovendus om te komen tot een promotietraject, maar zeker ook tijdens dit traject. In de meeste gevallen blijft de promovendus parttime in dienst bij HKV en proberen we gezamenlijk kennisontwikkeling en de toepassing in projecten bij elkaar te brengen.
De promotietrajecten zijn verdeeld over verschillende onderzoeksprogramma’s en universiteiten. Op dit moment zijn promovendi actief op de Universiteit Twente, Wageningen Universiteit en de TU Delft.

Kennis geeft pas waarde als je deze deelt met anderen. Wij publiceren vaak over onderzoek en innovatieve projecten. Dit kunnen publicaties in wetenschappelijke tijdschriften zijn of wetenschappelijke congressen. Ook het schrijven van artikelen voor een breder publiek in vakbladen vinden wij belangrijk. Kennis moet leven en kennis moet stromen!
Elk jaar leidt dat tot zo’n vijftig publicaties en we hebben een interne prijs voor de beste publicatie: de Jan van Noortwijkprijs.

Resultaten van onze projecten worden gedeeld met opdrachtgevers en andere belanghebbenden door presentaties, inforgraphics, video’s of illustraties. Daarnaast worden resultaten van projecten vaak vastgelegd in rapporten. In onze online rapportenbieb kunt u alle HKV rapporten terugvinden en opvragen.