Onderzoek

Kennis en kennisontwikkeling zijn voor ons van groot belang. Een van de manieren waarop we hieraan invulling geven, is via promotieonderzoek van HKV-ers. De ambitie is om 1-2 maal per twee jaar een HKV-er een promotieonderzoek te laten starten. Het heeft de voorkeur dat dit verdeeld wordt over verschillende onderzoeksprogramma’s en universiteiten.

Kennis geeft pas waarde als je deze deelt met anderen. Wij publiceren vaak over onderzoek en innovatieve projecten.
Elk jaar leidt dat tot zo’n vijftig publicaties en we hebben een interne prijs voor de beste publicatie: de Jan van Noortwijkprijs.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.