Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Cursus Modern rivierbeheer

De beperkte ruimte die in de rivier voorhanden is en het intensieve gebruik van de rivier, noopt tot een zeer zorgvuldige afweging van de effecten van ingrepen. Bij rivierprojecten wordt dan ook een zwaar beroep gedaan op kennis van het gedrag van het riviersysteem en in het bijzonder van de waterbeweging, morfologie en ecologie.

Lees meer