Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Sneeuw modelleren in de Berkel

In samenwerking met waterschap Rijn en IJssel heeft HKV een sneeuwmodel ontwikkeld voor gebruik in het Beslissingsondersteunend Systeem (BOS) dat nu in ontwikkeling is. De sneeuwbuien van afgelopen januari vormden een goede testcase voor de prestaties van het model, en nu de gevalideerde sneeuwmetingen van het KNMI beschikbaar zijn,  kunnen we het model en de metingen vergelijken.

Lees meer