Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Verkenning actualisatie overstromingsscenario’s

De provincie Noord-Brabant gaat vanuit haar wettelijke taak de huidige overstromingsscenario’s actualiseren. De huidige scenario’s zijn inmiddels gedateerd en verouderd. 

Zij wil deze actualisatie uitvoeren samen met Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en de veiligheidsregio’s. Maar voordat er een actualisatie plaatsvindt, doet HKV een verkenning naar de gebruikerswensen en technische eisen aan de nieuwe scenario’s.

Lees meer