Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Real Time Flood Risk Assessment

Stel, er wordt behoorlijk hoogwater verwacht en er is kans op overstroming. Wat ga je doen als waterbeheerder, welke actie heeft de hoogste prioriteit, welke dijken zijn zwak, welke noodmaatregelen kun je nemen, waar moet een keuze gemaakt worden om te evacueren? Deze actuele thema’s worden besproken tijdens de eindconferentie van EU-project DRIVER+ (18-20 februari 2020, Brussel).

Lees meer