Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Morfologische veranderingen in de Rijntakken

HKV werkt samen met Pepijn van Denderen (Universiteit Twente) om de morfologische veranderingen in de Rijntakken beter in te schatten. Hiervoor bouwen we voort op een methode die samen met Rijkwaterstaat is ontwikkeld. Voor dit onderzoek is een pagina ontsloten op de website van Helpdesk Water, deze is hier te bekijken.

Lees meer