Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Delfland start met droogtetool SPEI

Het Hoogheemraadschap van Delfland start vanwege de actuele droogte met inspecties van droogtegevoelige waterkeringen. Binnen het NKWK-project ‘Continu Inzicht’ ontwikkelde en implementeerde HKV met Delfland de droogtetool SPEI (Standardized Precipitation & Evapotranspiration Index).

Lees meer