Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Herziening dijkbewakingsorganisatie voor Waterschap Hollandse Delta

HKV werkt op dit moment aan een herziening van de dijkbewakingsorganisatie en calamiteitenbestrijding waterkeringen van waterschap Hollandse Delta (WSHD). In de afgelopen jaren zijn door het waterschap diverse dijkversterkingsprojecten uitgevoerd.

Hierdoor, en ook door de nieuwe normering, is de risicobeoordeling, op grond waarvan de huidige dijkbewakingsorganisatie in 2008 is opgezet, niet meer actueel.

Lees meer