Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Nieuwe neerslagstatistiek

In opdracht van STOWA werken HKV en KNMI het komende halfjaar aan een herziening van de neerslagstatiek voor lange duren. De vigerende statistiek voor lange duren is in 2015 in opdracht van STOWA afgeleid, maar de statistiek van korte duren (tot circa 12 uur) die in 2017 onderzocht werd, heeft tot nieuwe inzichten geleid. Een herziening is noodzakelijk, voor het huidig klimaat als wel voor de klimaatscenario’s.

Lees meer