Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Kennisdag regionale waterkeringen

Op donderdag 21 juni vond in het Provinciehuis Noord-Brabant in Den Bosch de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Aan de orde kwam onder meer meerlaagsveiligheid. Kees de Jong van Waterschap Brabantse Delta en HKV'er Hanneke Vreugdenhil gaven gezamenlijk een presentatie over dit onderwerp.

Lees meer