Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Droge Voeten Sint-Oedenrode

HKV draagt in samenwerking met BWZ Ingenieurs, Burobol en Greenrivers, bij aan de uitwerking van het ontwerp, inrichtingsplan en projectplan waterwet voor het project 'Droge Voeten Sint-Oedenrode'.

Een project waarin participatie in het ontwerp centraal staat. Dit doen we in nauwe samenwerking met Waterschap De Dommel en gemeente Meierijstad, maar bovenal met alle bewoners van Sint-Oedenrode en alle gebruikers van dit prachtige beekdal.

Lees meer