Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Metingen met de Fishfinder bij Gameren

In het kader van Ruimte voor de Rivier zijn op verschillende plekken aan de Nederlandse rivieren nevengeulen gemaakt. Deze nevengeulen stromen met hoog water mee en zorgen zo voor een waterstandsverlaging, zo ook tijdens de hoogwaters van afgelopen januari.

Nu het Ruimte voor de Rivier project bijna is afgerond begint het monitoren en beheer en onderhoud van deze maatregelen door Rijkswaterstaat (RWS). Hiervoor heeft HKV gisteren met de Fishfinder de bodem van de nevengeul van de Waal bij Gameren ingemeten.

Lees meer