Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Lage rivierafvoeren en doorgaande bodemerosie

De langdurige droogte van 2018 maakt duidelijk, dat lage rivierafvoeren en de doorgaande bodemerosie op de Waal en IJssel tot grote dieptebeperkingen voor de scheepvaart leiden. En de verwachting is dat dergelijke omstandigheden in de toekomst vaker en langer zullen voorkomen.

Lees meer