ACTUEEL

‘Handreiking bovenregionale stresstesten wateroverlast’ beschikbaar op het Kennisportaal Klimaatadaptatie!

De overstromingen in Limburg maakten het dwingend duidelijk: sommige aspecten van klimaatadaptatie moet je regio-overstijgend aanpakken. Een aantal van onze collega’s heeft daarom hard gewerkt aan het opstellen van de ‘Handreiking bovenregionale stresstesten wateroverlast’ en het opzetten van de Cummunity of Practice ‘Bovenregionale analyses wateroverlast’.

Dit deden zij in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van de adviezen van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. Inmiddels is de handreiking vastgesteld door de minister en heeft het Bestuurlijk Overleg Water kennisgenomen van het stuk. Met het bereiken van deze mijlpaal is de handreiking vanaf nu te vinden op deze pagina van het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Wil je eens met ons in gesprek over dit onderwerp? Neem gerust eens contact op, bijvoorbeeld met onze collega Laura de Vries!

 

L.J. de Vries, MSc adviseur water en klimaat l.devries@hkv.nl