THEMA

Rivieren, kusten en delta’s

Rivieren, meren en zeeën kunnen een overstroming veroorzaken. Tegelijkertijd vormen ze een bron van economische voorspoed en ontwikkeling. Projecten als ‘ruimte voor de rivier’ en nieuwe dijkconstructies verminderen de overstromingsdreiging.

Zorgvuldige inrichtings- en uitvoeringsplannen bevorderen een ongehinderde scheepvaart en creëren mogelijkheden voor onder meer recreatie en andere gebruiksfuncties.

Wij ondersteunen onze klanten bij het opzetten en uitvoeren van Integraal Riviermanagement en zorgen ervoor dat ontwerpen en plannen bijdragen aan het bereiken van de doelen. Hierbij maken we gebruik van onze royale kennis over hydraulica en morfologie.