THEMA

Klimaatverandering

HKV houdt zich in diverse projecten bezig met de effecten van het veranderende klimaat op onze leefomgeving. Wat betekenen extreme neerslag, langere perioden van droogte en een hogere zeespiegel voor ons land? Sinds 2014 brengt HKV jaarlijks de zeewaterstand langs de Nederlandse kust in kaart. Deze zeewaterstand wordt beïnvloed door bodemdaling, de aantrekkingskracht van het zware landijs, de verplaatsing van het getij en de uitzetting van het water bij een stijgende temperatuur. De analyse van 2014 tot en met 2019 laat zien dat de zeespiegel langs de Nederlandse kust niet even snel stijgt als de gemiddelde zeespiegel wereldwijd.