THEMA

Buitenland

HKV draagt wereldwijd bij aan de bescherming tegen overstromingen en aan oplossingen voor droogtevraagstukken. We maken niet alleen de risico’s inzichtelijk, maar realiseren ook operationele voorspelsystemen. In data-arme gebieden gebruiken we daarbij satellietgegevens. Opleiding en training zijn belangrijke onderdelen van onze buitenlandse projecten; we werken daarom vaak lokaal en samen met partijen die de lokale situatie goed kennen. Onze inzet varieert van expert opinion tot jarenlange lokale ondersteuning.