THEMA

Waterveiligheid

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Daar komt bij dat het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Het is steeds belangrijker dat de bescherming tegen overstromingen in de juiste verhouding staat tot de kans op schade en slachtoffers.

Nederland is goed beschermd tegen overstromingen en moet dat blijven. Wij adviseren waterbeheerders over de sterkte van waterkeringen, hydraulische belastingen, het berekenen van faalkansen van dijken en het ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor toetsingen van waterkeringen.