ACTUEEL

Een eiland voor de kust van Saint-Louis: blijft het bestaan als het wordt blootgesteld aan stormen?

De kust van Saint-Louis in Senegal erodeert. Een idee om erosie te verminderen en ervoor te zorgen dat de mensen die in dit gebied leven niet moeten vertrekken, is om een zandeiland voor de kust te plaatsen. HKV werd gevraagd te onderzoeken of zo’n eiland bestand is tegen stormen. Voor dit onderzoek maakte HKV gebruik van de open-source software XBeach. Er werden verschillende eilandontwerpen onderzocht. De conclusie is dat alle eilandontwerpen bestand zijn tegen de stormcondities in dit gebied.

Er zijn uiteraard nog meer aspecten die bepalen of zo’n eiland haalbaar is, zoals de stabiliteit van het eiland op lange termijn, de hoeveelheid zand die nodig en beschikbaar is voor het aanleggen van het eiland, en het effect van het eiland op de kustlijn van Saint-Louis. Deze aspecten zullen verder moeten worden bestudeerd. Benieuwd naar de modelresultaten van ons onderzoek in 3D? Bekijk de video hieronder (video in het Engels).

De studie werd aangevraagd door een onderzoeksteam van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria. Het project maakte deel uit van het door de EU gefinancierde RES-COAST-project*, dat belangrijke uitdagingen voor kustecosystemen aanpakt, met als doel de visserijpopulaties weerbaarder te maken tegen klimaatverandering.

* “Infrastructure Planning and Risk Management Tools for the Development of Coastal Economies Resilient to Climate Change in West Africa “, acroniem RES-COAST (code MAC2/3.5b/314), een Interreg-MAC 2014-2020-programma, binnen as 3 (gericht op het bevorderen van aanpassing aan klimaatverandering en risicopreventie en -beheer), van 1,8 miljoen € en 85% medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

M. Rudolph, MSc MA adviseur Rivieren, kusten en delta's m.rudolph@hkv.nl