ACTUEEL

Afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving openbaar!

Waar kun je op basis van het water- en bodemsysteem goed bouwen? Op welke plekken moet je rekening houden met condities vanuit slappe bodems en overstromingsrisico? Het afwegingskader geeft inzicht in de condities en eventuele uitdagingen van beoogde ontwikkellocaties. Daarmee geeft het handvatten voor hoe te ontwikkelen en geeft het kader inzicht in waar Water en Bodem echt sturend kan worden.

Wij vanuit HKV, Defacto Urbanism en TAUW Nederland hebben het opstellen van het afwegingskader in samenwerking met en in opdracht van de ministeries van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begeleid. Het proces is gevoed door een heleboel deskundigheid uit het hele land. Een zeer nuttige bijdrage aan de versnelling op klimaatbestendig bouwen. En een heel mooi project!

 

dr. ir. B. Kolen Directeur onderzoek en ontwikkeling 0320294231 b.kolen@hkv.nl