ACTUEEL

In memoriam Chris Geerse

Onze collega Chris Geerse is onverwacht overleden.

Na een opleiding Theoretische Natuurkunde en een doctorstitel in de Wiskunde en Natuurwetenschappen begon Chris zijn werkende leven in het onderwijs als docent wiskunde en statistiek. Na een tussenstop bij de Gasunie trad hij in 1998 in dienst bij het toenmalige RIZA waar hij zich bezighield met het ontwikkelen van probabilistische modellen voor de meren, rivierdelta’s en bovenrivieren. Ook het uitvoeren van statistische analyses op het gebied van wind, afvoeren en meerpeilen behoorde tot zijn expertise. In 2006 heeft Chris de overstap naar HKV gemaakt. De werkzaamheden bleven ongeveer hetzelfde: modelontwikkeling en statistische analyses.

Chris was een gedreven en uiterst kundig wiskundige. Chris beschikte over de gave om de complexe fysica van waterstanden, wind, golven en hun interactie om te zetten in eenduidig geformuleerde en goed onderbouwde wiskundige modellen. Chris is hiermee één van de grondleggers van de Hydra-modellen die de afgelopen decennia in Nederland zijn ontwikkeld en waarmee hydraulische belastingen voor waterkeringen worden bepaald. Zijn kennis en de gedrevenheid en precisie van zijn werk maakten hem tot een gezaghebbende en geliefde collega bij HKV.

Chris vierde begin februari zijn 65-jarige verjaardag. Hij was de laatste tijd nog vol passie betrokken bij een aantal projecten en hij probeerde zijn kennis over te brengen op jongere collega’s.

We gaan Chris erg missen, maar we zullen zijn naam ook in de toekomst in menig rapport en studie blijven tegenkomen.