Stage en afstuderen

Ruim tien studenten per jaar, meestal uit Delft, Wageningen of Enschede, doen bij ons hun afstudeerwerk of stage. In veel gevallen heeft dat ook hun eerste baan opgeleverd na het afstuderen. Als afstudeerder of stagiair kan je zowel in onze vestiging in Lelystad als Delft werken aan uitdagende watervraagstukken.
Onze lijst met beschikbare onderwerpen voor stages en afstuderen is dynamisch, dus stuur je cv met motivatiebrief naar Carina Franco. Dan bekijken we of er een onderwerp is dat aansluit bij jouw profiel. Mocht je zelf een interessant idee hebben voor een onderwerp, laat het ons vooral weten!

C. Franco Directiesecretaresse / medewerker Personeelszaken 0320294252 c.franco@hkv.nl

Lopende stages en afstudeeropdrachten:

 • Paulina Kindermann (TU Delft) – Onderzoek; integraal probabilistisch ontwerp.
 • Philippine van Tets (TU Delft) – Onderzoek naar Morfologische verificatie van modelschematisaties in de Rijntakken.
 • René de Koning (TU Delft) – Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van begroeide voorlanden voor waterveiligheid.
 • Stan Vernimmen (TU Delft) – Onderzoek naar systeemwerking in de Vecht-IJsseldelta.
 • Rutger Pasman (TU Delft) – Modelstudie naar demping van scheepvaartgolven.
 • Cees Oerlemans (TU Delft) – Waterveiligheid in ’Beheer waterveiligheid in de Rijn-Maasmonding’.
 • Nicha Zwarenstein (TU Delft) – Onderzoek naar de ontwikkeling van duinen in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 • Matthijs Buijs (TU Delft) – Onderzoek ‘Buitendijks RMM en Delta21’.
 • Eva van der Kooij (TU Delft) – Onderzoek naar Nowcasting Precipitation.
 • Thomas Stolp (TU Delft) – Onderzoek naar 20 inundation modelling with deep learning techniques.
 • Marion van den Bulk (TU Delft) – Onderzoek naar Effect van overstromingen op evacuatie en de stabiliteit van gebouwen.
 • Marthe Oldenhof (UTwente) – Dynamisch modelleren van riviermorfologie bij interventies.
 • Thijs de Bruijn (WUR) – Study the water availability of the IJsselmeer for various future scenarios.

Afgeronde stages en afstudeeropdrachten:

 • Youri Wolse (WUR) – Onderzoek naar Plastic op de wadden – Modellering van het plastic dat bij de containerramp met de MSC ZOE in zee terecht is gekomen (2020).
 • Eray Bilgili (UTwente) – Onderzoek naar ‘Influence of grid structure on model performance in 2D hydraulic models’ (2020).
 • Rogier de Wildt (TU Delft) – Onderzoek naar verbeteren van schadefuncties voor extreme neerslag in stedelijk gebied (2020).
 • Danny Booij (UTwente) – Modelleren dynamische vegetatieruwheid in rivieren (2020).
 • Annemarie van Os (TU Delft) – Research on Modelling sediment transport over inlet sills of longitudinal training dams (2020).
 • Jochem Caspers (TU Delft) – Probabilistische analyses bij waterkeringen (2020).
 • Paul Dannenberg (TU Delft) – Research Develop an quantitative assessment method to determine the effectiveness of evacuation planning to reduce (the risk for) loss of life in case of a flood using different models (PBL and Lifesim) (2020).
 • Jetze Jan Twijnstra (UTwente) – Onderzoek naar “Water balance in Dutch Rhine and uncertainty of rating curves” (2020).
 • Joep Rawee (Utwente) – Het beschrijven en begrijpen van rivierdynamica met behulp van Google Earth Engine (2020).
 • Rutger Siemes (UTwente) – Modellering van morfodynamiek en kwelderontwikkeling in de Waddenzee (2019).
 • Anouk Sprong (WUR) – Toepassen nieuwe D-HYDRO zesde-generatie modelschematisaties-Maas (2019).
 • Igor Koevoets (TU Delft) – Onderzoek risicobenadering erosiekuilen in de Rijn-Maasmonding (2019).
 • Pauline van Leeuwen (TU Delft) – Onderzoek naar invloed van hoogwaterduur op dijkstabiliteit (2019).
 • Chris Wauben (TU Delft) – Onderzoek naar dubbele dijken (2019).
 • Mark Ruessink (TU Delft) – Onderzoek Zuidwestelijke Delta (2019).
 • Jip van Steen (TU Delft) – Verificatie van schademodellering in Accra (2019).