Stage en afstuderen

Ruim tien studenten per jaar, meestal uit Delft, Wageningen of Enschede, doen bij ons hun afstudeerwerk of stage. In veel gevallen heeft dat ook hun eerste baan opgeleverd na het afstuderen. Als afstudeerder of stagiair kan je zowel in onze vestiging in Lelystad als Delft werken aan uitdagende watervraagstukken.
Onze lijst met beschikbare onderwerpen voor stages en afstuderen is dynamisch, dus stuur je cv met motivatiebrief naar Carina Franco. Dan bekijken we of er een onderwerp is dat aansluit bij jouw profiel. Mocht je zelf een interessant idee hebben voor een onderwerp, laat het ons vooral weten!

Kan ik u helpen?
C. Franco Directiesecretaresse / medewerker Personeelszaken 0320294252 c.franco@hkv.nl

Lopende stages en afstudeeropdrachten:

 • Youri Wolse (WUR) – Onderzoek naar Plastic op de wadden – Modellering van het plastic dat bij de containerramp met de MSC ZOE in zee terecht is gekomen.
 • Paulina Kindermann (TU Delft) – Onderzoek; integraal probabilistisch ontwerp.
 • Philippine van Tets (TU Delft) – Onderzoek naar Morfologische verificatie van modelschematisaties in de Rijntakken.
 • René de Koning (TU Delft) – Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van begroeide voorlanden voor waterveiligheid.
 • Eray Bilgili (UTwente) – Onderzoek naar ‘Influence of grid structure on model performance in 2D hydraulic models’.
 • Matthijs Buijs (TU Delft) – Onderzoek ‘Buitendijks RMM en Delta21’.
 • Stan Vernimmen (TU Delft) – Onderzoek naar systeemwerking in de Vecht-IJsseldelta.
 • Rutger Pasman (TU Delft) – Modelstudie naar demping van scheepvaartgolven.
 • Cees Oerlemans (TU Delft) – Waterveiligheid in ’Beheer waterveiligheid in de Rijn-Maasmonding’.
 • Nicha Zwarenstein (TU Delft) – Onderzoek naar de ontwikkeling van duinen in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Afgeronde stages en afstudeeropdrachten:

 • Rogier de Wildt (TU Delft) – Onderzoek naar verbeteren van schadefuncties voor extreme neerslag in stedelijk gebied (2020).
 • Danny Booij (UTwente) – Modelleren dynamische vegetatieruwheid in rivieren (2020).
 • Annemarie van Os (TU Delft) – Research on Modelling sediment transport over inlet sills of longitudinal training dams (2020).
 • Jochem Caspers (TU Delft) – Probabilistische analyses bij waterkeringen (2020).
 • Paul Dannenberg (TU Delft) – Research Develop an quantitative assessment method to determine the effectiveness of evacuation planning to reduce (the risk for) loss of life in case of a flood using different models (PBL and Lifesim) (2020).
 • Jetze Jan Twijnstra (UTwente) – Onderzoek naar “Water balance in Dutch Rhine and uncertainty of rating curves” (2020).
 • Joep Rawee (Utwente) – Het beschrijven en begrijpen van rivierdynamica met behulp van Google Earth Engine (2020).
 • Rutger Siemes (TU Delft) – Modellering van morfodynamiek en kwelderontwikkeling in de Waddenzee (2019).
 • Anouk Sprong (WUR) – Toepassen nieuwe D-HYDRO zesde-generatie modelschematisaties-Maas (2019).
 • Igor Koevoets (TU Delft) – Onderzoek risicobenadering erosiekuilen in de Rijn-Maasmonding (2019).
 • Pauline van Leeuwen (TU Delft) – Onderzoek naar invloed van hoogwaterduur op dijkstabiliteit (2019).
 • Chris Wauben (TU Delft) – Onderzoek naar dubbele dijken (2019).
 • Mark Ruessink (TU Delft) – Onderzoek Zuidwestelijke Delta (2019).
 • Jip van Steen (TU Delft) – Verificatie van schademodellering in Accra (2019).
 • Tom Pak (TU Delft) – Onderzoek naar offshore and onshore model coupling to assess underwater contribution to changes in dune geometry in the Hondsbossche Duinen (2019).
 • Ties van der Heijden (TU Delft) – Onderzoek naar optimalisatie van sturing van het gemaal IJmuiden waarbij naast waterveiligheid ook gekeken wordt naar energieprijzen en/of CO2 uitstoot (2019).
 • David Knops (TU Delft) – Onderzoek naar effect van heterogeniteit op dijksterkte (2019).
 • Buu-Van Nguyen (TU Delft) – Ontwikkeling script voor probabilistische faalkansberekeningen voor 1 of 2 faalmechanismen en toepassing binnen het project Continu inzicht (2018).
 • Remy van Maanen (TU Delft) – Analyse naar samenhang intergetijdegebied en duinvorming bij Hondsbossche en Pettemer duinen (2018).
 • Merel Hendriksen (TU Delft) – Onderzoek naar morfologische onzekerheden in relatie tot overstromingsrisicobenadering/hoogwaterveiligheid (2018).