THEMA

Crisisbeheersing

Bij een dreigende calamiteit – zoals een overstroming, brand of extreme droogte – moeten overheden in een stressvolle situatie moeilijke beslissingen nemen. Dan is het belangrijk continu inzicht te hebben in de actuele risico’s voor het gebied. Het gaat onder meer om informatie over de aard van de dreiging, informatie over de mogelijke scenario’s en de consequenties van deze scenario’s.

HKV ontwikkelt instrumenten waarmee overheden in crisissituaties de juiste beslissing kunnen nemen. Een voorbeeld hiervan is Continu Inzicht. Met slimme monitoring en rekenmodellen wordt de actuele situatie van waterkeringen geanalyseerd. De beheerder ziet hoe groot het risico is en waar de zwakke plekken zitten, zodat hij of zij gericht maatregelen kan nemen.