Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Bresgroei in SOBEK3.4

HKV heeft in samenwerking met Deltares een bresgroeimodule ontwikkeld voor SOBEK3.4. Hiermee is het mogelijk om met deze nieuwe versie van SOBEK een dijkdoorbraak te simuleren.

Lees meer