Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Omgaan met overstromingsrisico voor bedrijven

Ondanks dat de Nederlandse overheid en waterveiligheidsexperts een goed beveiligde Delta nastreven is de kans op een overstroming in Nederland niet verwaarloosbaar. Bedrijven staan echter zelden of nooit stil bij het risico getroffen te worden door een overstroming. Dit terwijl de gevolgen van een dergelijke gebeurtenis een enorme impact zullen hebben voor hun object en op de maatschappij.

Lees meer