Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Nieuwe app: “MijnHoogwaterstanden”

Vandaag kondigt HKV haar nieuwste app “MijnHoogwaterstanden” aan. Deze app waarschuwt iedereen die dat wenst automatisch voor dreigend hoogwater op de grote rivieren en langs de kust. Met de app levert HKV een nieuwe bijdrage aan het waterbewustzijn in Nederland.

Lees meer