Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Plastic vervuiling in rivieren wereldwijd

HKV heeft in samenwerking met The Ocean Cleanup een inschatting gemaakt van de hoeveelheid plastic dat via rivieren de oceanen instroomt. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in Nature Communications.

Lees meer