Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Profielengenerator proberen?

Waterkeringbeheerders die hun dijken beoordelen, willen dit doen met gegevens die zo goed mogelijk aansluiten bij de werkelijke situatie in het veld. De profielengenerator, die HKV in 2016 introduceerde, is een hulpmiddel om snel en gemakkelijk maatwerk te leveren en lokale kennis makkelijk te integreren in de beoordeling van alle watersystemen in Nederland.

Lees meer