Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

S.ARCH award voor Studio MISI-ZIBBI

Nadat we vorig jaar voor onze bijdrage als STUDIO MISI-ZIIBI in de Mississippi competitie al een erkenning van de American Institute of Architects hadden gekregen, hebben we nu op 8 juni jongstleden de "Best project in the Urban Design category and the overall Best Project Award" ontvangen van de organisatie 'Sustainable Architecture' (S.ARCH).

Lees meer