Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Steeds meer overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Sterkte analyse voor de Wieringer Zeewering

In september is het project 'bepalen veiligheidsopgave Wieringer Zeewering' gestart door de beheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Uit de derde landelijke toetsronde bleek dat de waterkering niet geheel aan de landelijke norm voldeed.

Lees meer