Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

HKV werkt aan goedkoop alternatief voor frequente waterdieptemetingen

HKV heeft van de Provincie Zuid-Holland een subsidie ontvangen in het kader van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Met deze ondersteuning gaan we een product ontwikkelen waarmee rivierbodems en vaardieptes eenvoudig en goedkoop in kaart gebracht kunnen worden.

Lees meer