Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Uitnodiging voor eerste Water Innovatie Pitch

Op 6 oktober 2016 organiseert HKV haar eerste Water Innovatie Pitch voor Masterstudenten van watergerelateerde studies. We willen studenten graag uitdagen om met een oplossing te komen voor een van de meest voorkomende, watergerelateerde problemen: "Hoe kunnen mensen in ontwikkelingslanden hun zelfredzaamheid verbeteren om weerstand te bieden aan risico’s van overstromingen en droogtes".

Lees meer