Nieuws

Droge Voeten Sint-Oedenrode

Droge Voeten Sint-Oedenrode

HKV draagt in samenwerking met BWZ Ingenieurs, Burobol en Greenrivers, bij aan de uitwerking van het ontwerp, inrichtingsplan en projectplan waterwet voor het project 'Droge Voeten Sint-Oedenrode'.

Een project waarin participatie in het ontwerp centraal staat. Dit doen we in nauwe samenwerking met Waterschap De Dommel en gemeente Meierijstad, maar bovenal met alle bewoners van Sint-Oedenrode en alle gebruikers van dit prachtige beekdal. Lees meer


Herziening dijkbewakingsorganisatie voor Waterschap Hollandse Delta

Herziening dijkbewakingsorganisatie voor Waterschap Hollandse Delta

HKV werkt op dit moment aan een herziening van de dijkbewakingsorganisatie en calamiteitenbestrijding waterkeringen van waterschap Hollandse Delta (WSHD). In de afgelopen jaren zijn door het waterschap diverse dijkversterkingsprojecten uitgevoerd.

Hierdoor, en ook door de nieuwe normering, is de risicobeoordeling, op grond waarvan de huidige dijkbewakingsorganisatie in 2008 is opgezet, niet meer actueel. Lees meer


Introductie Hydra-as-a-Service (HaaS)

Introductie Hydra-as-a-Service (HaaS)

Ons nieuwste instrument is HaaS. Met dit instrument krijgt u een integrale kijk op de staat van uw dijk. HaaS kan gebruikt worden in de HWBP-verkenningsfase, bij een WBI-beoordeling, voor onderzoek, gevoeligheidsanalyses, kwaliteitsborging en als communicatie-instrument.   

Voor een voorbeeld, zie: https://hydra-as-a-service.hkvservices.nl/haasnl/Lees meer