Nieuws

Morfologische veranderingen in de Rijntakken

Morfologische veranderingen in de Rijntakken

HKV werkt samen met Pepijn van Denderen (Universiteit Twente) om de morfologische veranderingen in de Rijntakken beter in te schatten. Hiervoor bouwen we voort op een methode die samen met Rijkwaterstaat is ontwikkeld. Voor dit onderzoek is een pagina ontsloten op de website van Helpdesk Water, deze is hier te bekijken. Lees meer


NCR-dagen

NCR-dagen

HKV was dit jaar sterk vertegenwoordigd op de NCR-dagen. Bij deze jaarlijkse bijeenkomst van het ‘Netherlands Centre for River Studies’ (NCR) was HKV betrokken in zeven bijdragen op gebieden variërend van rivierhydraulica, riviermorfologie, remote sensing van rivieren tot integraal riviermanagement. Lees meer


Real Time Flood Risk Assessment

Real Time Flood Risk Assessment

Stel, er wordt behoorlijk hoogwater verwacht en er is kans op overstroming. Wat ga je doen als waterbeheerder, welke actie heeft de hoogste prioriteit, welke dijken zijn zwak, welke noodmaatregelen kun je nemen, waar moet een keuze gemaakt worden om te evacueren? Deze actuele thema’s worden besproken tijdens de eindconferentie van EU-project DRIVER+ (18-20 februari 2020, Brussel). Lees meer