ACTUEEL

Het rivierengebied verdroogt, maar we kunnen er iets tegen doen

In Nature Today staat een artikel over klimaateffecten op riviernatuur. In opdracht van OBN Natuurkennis heeft een consortium van onderzoekers de effecten van klimaatverandering op de riviernatuur op een rij gezet. HKV bracht bij dit onderzoek in kaart welke gebieden minder of juist vaker nat dreigen te worden. Het rapport is hier in te zien.

Op basis van de onderzoeksgegevens kan je gericht maatregelen inzetten om geraakte natuur beter te beschermen. Het blijkt dat er met name acties nodig zijn om verdroging van de uiterwaarden tegen te gaan. In dit filmpje worden de belangrijkste bevindingen nog eens duidelijk toegelicht.

 

dr. F. Huthoff senior adviseur Rivieren, kusten en delta's f.huthoff@hkv.nl