PROJECT

Sommengenerator Watermodellen (SGWM) voor Nationaal Watermodel (NWM)

De Sommengenerator Watermodellen (SGWM) is een maatwerk software oplossing van HKV voor toepassing in het Nationaal Water Model (NWM). Het NWM bevat rekenmodellen, die prognoses doorrekenen om onder andere de gevolgen van klimaatveranderingen in beeld te brengen. SGWM is een generieke tool die invoer voor verschillende rekenmodellen kan genereren.

SGMW zet de invoer voor NWM-waterveiligheidsberekeningen klaar op basis van een set invoertemplate bestanden en monitort de voortgang van de berekeningen. De applicatie is toepasbaar voor verschillende rekenmodellen (WAQUA, SWAN, HYDRA, etc.). Afgelopen jaar is SGWM ook toegepast in de Maatgevend Hoogwater Processor – versie 5 (MWHp5). MHWp5 is een toepassing die bestaat uit een verzameling ‘afzonderlijke’ modules met als primair doel het inschatten van de effecten van variaties in randvoorwaarden en/of faalmodi en sluitregimes, op de hoogwaterveiligheid van een beschouwd gebied. Elke module vervult een specifiek onderdeel uit een treintje om dit doel te bereiken. Deze modules kunnen opgedeeld worden in modules voor het berekenen van waterstanden en golven en modules voor het uitvoeren van probabilistische berekeningen. Alle modules worden ‘aangestuurd’ door een SGWM versie. De verzameling modules en SGWM tezamen, wordt MHWp5 genoemd. MWHp5 is ontwikkeld voor een zeer beperkte doelgroep. SGWM daarentegen juist niet. SGWM wordt nu standaard gebruikt in de rekenomgeving van het National Watermodel, maar kan net zo makkelijk gebruikt worden op een lokale PC of in een (commercieel) rekencluster.