PROJECT

Profielverandering door suppleties en zeespiegelstijging

Kustdwarse profielverandering in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Door gebruik te maken van de natuurlijke processen en begrazing in de duinen wil waterbeheerder HHNK de duinen vitaal houden en ze laten meegroeien met de zeespiegelstijging. Deze benadering vraagt om een langetermijnvisie op de ontwikkeling van het kustgebied. Hoe ziet het gebied eruit over 10, 50, 100 jaar? Wat gebeurt er als we niets doen? Wat gebeurt er als we ingrijpen? Bij het beantwoorden van deze vragen is niet alleen het droge deel (strand en duinen) van belang, maar is vooral ook inzicht nodig in de processen die spelen in het deel van het kustfundament dat onder water ligt.

Met het bestuderen van processen in het natte deel van het kustprofiel wil HHNK zich voorbereiden op verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van het droge deel van het kustprofiel. HHNK is daarbij specifiek geïnteresseerd in het effect van verschillende suppletiestrategieën op het natte deel van het kustprofiel.
HHNK heeft HKV gevraagd een literatuuronderzoek uit te voeren naar de veranderingen van het kustprofiel in het onderwaterdeel. Vragen die spelen op het gebied van verandering van het kustprofiel zijn: Hoe verandert het kustprofiel in het gebied van HHNK? Welke processen spelen hierbij een rol? Wat is naar verwachting het effect van zeespiegelstijging op het kustprofiel? En wat verandert er in het kustprofiel bij verschillende suppletievormen? In deze studie worden redeneerlijnen opgesteld voor drie verschillende suppletiestrategieën. De resultaten dragen uiteindelijk bij aan de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor het kustbeheer in het gebied van HHNK.