PROJECT

OMS Waddenzee

Monitoring van vaargeulen voor proactief baggeren

OMS Waddenzee monitort de bevaarbaarheid van routes in de Waddenzee. Met behulp van actuele metingen wordt de aannemer ondersteunt bij het opstellen van de planning voor het proactief baggeren van deze vaarroutes.

HKV ontwikkelde het Onderhoud Management Systeem (OMS) met gebruik van Delft-FEWS. Het OMS bepaalt met periodieke metingen de actuele bodemhoogte en toetst deze aan de minimale en maximale gegarandeerde nautische diepte.

Met gebruik van winddata wordt de ontwikkeling van de bodemhoogte voor de volgende tien dagen voorspelt. Op basis hiervan signaleert het OMS actuele en verwachte knelpunten, inclusief de te baggeren hoeveelheden slib en mogelijke verspreiding van het slib.

Ook registreert het OMS alle baggerwerkzaamheden (baggeren, verspreiden en agiteren) en verzorgt het de rapportages naar Rijkswaterstaat. Informatie is beschikbaar via de gebruikersinterface van Delft-FEWS en een web-interface.

Het OMS Waddenzee is voor Gebr. Van der Lee een bedrijf kritisch systeem. HKV verzorgt hosting, technisch en functioneel beheer, onderhoud en ondersteuning van het OMS.