PROJECT

Nowcasting van extreme buien met Machine Learning

Klimaatverandering vraagt om een nieuwe manier van voorspellen

Extreme buien komen in Nederland steeds vaker voor . Klimaatverandering zal ervoor zorgen dat dit soort tropische, convectieve buien in de toekomst onze watersystemen onder druk zetten. Convectieve buien komen snel op en vallen heel lokaal, daarmee zijn deze buien moeilijker te voorspellen dan de langdurige buien die we in de winter vaak zien. Met nowcasting proberen we buien enkele uren vooruit te voorspellen, zo kunnen we actie ondernemen als het mis dreigt te gaan.

Reguliere nowcast methodes zijn gebaseerd op Optical Flow, de beweging van een bui wordt dan geëxtrapoleerd. Deze methodes blijken de extreme convectieve buien minder goed te kunnen voorspellen. Eva van der Kooij onderzocht in haar afstuderen het gebruik van een convolutional neural network voor het nowcasten van extreme zomerbuien. Uit haar onderzoek bleek dat haar model de hogere neerslagintensiteiten beter voorspelt dan het optical flow model wat op dit moment gangbaar is.

Op deze manier zetten we bij HKV machine learning in voor het voorspellen van extreme zomerbuien!