PROJECT

Tailormade trainingen

HKV werkte in 2021 aan verschillende ‘tailormade-trainingen’ in het buitenland. Doel van de trainingen is het opbouwen van capaciteit, zodat deelnemers zelf in staat zijn onderzoek te doen op het gebied van watermanagement, klimaatverandering, rivierdynamiek, droogte en overstromingsrisico’s. Met subsidie vanuit de Nederlandse overheid zetten we leerprogramma’s op voor het trainen van waterprofessionals uit het betreffende gebied. Ze leren meer over het gebruik van satellietdata voor bovengenoemde onderwerpen. Zo deden we dat in 2021 ook in Kenia, in samenwerking met IHE Delft. Aan waterprofessionals afkomstig van universiteiten en overheden hebben we, gedurende drie maanden, twee keer per week een online training gegeven over het gebruik van satellietdata voor klimaatadaptieve landbouw en watermanagement. Joost Stenfert en Carolien Wegman reisden eind 2021 naar Eldoret (Kenia) om de deelnemers een live training te geven. Er werd afgesloten met een symposium voor een grotere groep geïnteresseerden.

We gaven onderwijs over de basisprincipes van satellieten, theorie over droogte en overstromingen en praktijklessen over het gebruik van open satellietdata voor overstromingsproblemen bij Lake Baringo en Lake Victoria. De cursus werd afgesloten met een persoonlijke opdracht. Iedere deelnemer deed onderzoek naar een probleem dat hij/zij tegenkomt in zijn/haar dagelijkse werk en gebruikte daarvoor satellietdata en andere beschikbare data. Deze opdracht zorgt ervoor dat de inhoud van de training direct toegepast wordt in de praktijk.

De trainingen zijn onderdeel van het Orange Knowledge Program, gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken met Nuffic als programmamanager.