PROJECT

Neerslagstatistiek voor waterbeheer

Een actueel beeld van de kans op extreme neerslag

HKV en KNMI hebben in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten.

Hoe kwetsbaar is deze woonwijk voor extreme neerslag? Hoeveel neerslag kan deze polder aan voordat we te maken krijgen met overstromingen? Bij welke neerslaghoeveelheden treedt deze beek buiten haar oevers en lopen aangrenzende gronden onder water? Welke maatregelen kunnen we nemen om dat alles te voorkomen, en hoe effectief zijn die? Dergelijke vragen worden steeds belangrijker, omdat we door klimaatverandering vaker te maken krijgen met extreme neerslaggebeurtenissen.
Maar hoeveel neerslag kun je precies verwachten? Nu, maar ook in de toekomst? Zijn er regionale verschillen? Verschillen tussen zomer en winter? En hoe is de hoeveelheid neerslag verdeeld over de tijd? Hoe beter we het antwoord op dit soort vragen weten, hoe beter we ons kunnen voorbereiden op extreme neerslag.
Vanaf nu beschikken de waterbeheerders in Nederland over een actueel, samenhangend pakket van neerslagproducten om deze vragen te beantwoorden. Het gaat onder meer om een actuele basisstatistiek voor neerslaggebeurtenissen van 10 minuten tot 10 dagen. Maar bijvoorbeeld ook om regionale statistieken die hiervan afgeleid kunnen worden.