PROJECT

Koelwaterlozingen en lozingen van verontreinigd water

Numerieke modellering ten behoeve van vergunningverlening

Koelwaterlozingen of lozingen van verontreinigd water in oppervlaktewater moeten voldoen aan wettelijke eisen, zoals de CIW-criteria, KRW-normen of Blbi-normen. HKV heeft voor diverse opdrachtgevers, waaronder waterschappen, Rijkswaterstaat en industrieën, onderzocht hoe lozingen mengen met het oppervlaktewater.

Met geavanceerde modelberekeningen berekenen wij voor rivieren, kanalen, havens en andere oppervlaktewateren hoe het geloosde water mengt met het oppervlaktewater. Daarbij modelleren wij de menging in de directe omgeving van de lozingslocatie (het zogenaamde ‘nearfield’, bijvoorbeeld met het programma CORMIX) en op grotere afstand (de mengzone, bijvoorbeeld met Delft3D-FM). In deze berekeningen kunnen wij alle relevante processen meenemen, zoals stroming, turbulentie, watertemperatuur, zoutgehalte, uitwisseling met de atmosfeer en dichtheidsverschillen. Wij hebben lozingen onderzocht in bijvoorbeeld de Noordzee, havens van Rotterdam, IJmuiden, het Noordzeekanaal en de Nederrijn.

Figuur in de header: buitenhaven van IJmuiden
Figuur rechts: Nederrijn