PROJECT

Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland

Planstudie kaderrichtlijn water ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de rivieren Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek

In samenwerking met Arcadis, Antea Group en Bureau Waardenburg werkt HKV de komende vier jaar aan de ecologische waterkwaliteit van de rivieren Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek.

De Kaderrichtlijn Water is een Europese afspraak over de verbetering van de waterkwaliteit. Bij deze omvangrijke klus gaat het om een scala aan plannen om de ecologie van de rivieren te verbeteren. Denk daarbij aan geulen, strangen, natuurvriendelijke oevers, uiterwaardverlagingen en het aanpassen van beekmondingen.

Binnen dit project zal HKV zich voornamelijk richten op de rivierkundige analyses waarin vragen beantwoord worden zoals: hoe werkt een maatregel 50 km stroomafwaarts door, wat is het effect op de scheepvaart, hoe reageert de morfologie en wat gebeurd er met de waterstanden tijdens hoog water? Daar gaan we onze expertise de komende tijd op loslaten. Deze analyses voeren we uit op basis van een combinatie van expert judgement wanneer mogelijk en modelstudies wanneer nodig.