PROJECT

Informatiesysteem FEWS-EFCIS

Samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ontwikkelde HKV een informatiesysteem voor de opslag van ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteitsgegevens. Het informatiesysteem is gerealiseerd op basis van Delft-FEWS en wordt daarom aangeduid met FEWS-EFCIS. Het informatiesysteem is belangrijk voor de beschikbaarstelling van waterkwaliteitsgegevens binnen HDSR. De waterkwaliteitsgegevens worden gebruikt voor de wettelijke KRW-toetsingen, voor plan- en inrichtingsprocessen en voor de uitvoering van doelmatig waterbeheer.

FEWS-EFCIS voorziet in:

  • De import, opslag en export van data, conform Aquo Standaard IM-Metingen;
  • De koppeling met andere informatiesystemen ten behoeve van rapportages;
  • Informatievoorziening voor gestandaardiseerde, interactieve informatie en statische waterkwaliteitsrapportages.

FEWS-EFCIS biedt een heldere gebruikersinterface voor de toegang tot data en informatie voor het raadplegen, bewerken en ontsluiten van waterkwaliteitsgegevens. FEWS-EFCIS vervangt het oude informatiesysteem van HDSR. De bestaande data is zonder kwaliteitsverlies gemigreerd naar FEWS-EFCIS.

Ook levert FEWS-EFCIS de data voor laagdrempelige informatievoorziening en de continue monitoring op de waterkwaliteitsdoelstellingen. De waterkwaliteitsrapportages zijn gemaakt met PowerBI, een gestandaardiseerde rapportgenerator van Microsoft.