PROJECT

Implementatie EU-Hoogwaterrichtlijn in Roemenië

Sinds 2020 is HKV actief in Roemenië, ter ondersteuning van de implementatie van de EU-Hoogwaterrichtlijn. In 2020 beschreven we een methode waarmee de schade en het aantal slachtoffers als gevolg van overstromingen bepaald kan worden. In 2021 zijn we gestart met de daadwerkelijke implementatie van de EU-richtlijn. Dat doen we samen met een consortium onder leiding van JBA Consulting en partners DHI en Aquaproiect.

In het project ontwikkelen we eerst de overstromings- en schademodellen, waarna we hoogwaterbeschermingsplannen maken samen met de partners en lokale waterautoriteiten. De bijdrage van HKV richt zich vooral op de hydraulische modellering, de implementatie van de schadeberekeningen en een deel van het projectmanagement. In het project is veel ruimte voor trainingen aan Roemeense experts. Vanwege COVID-19 zijn deze online georganiseerd. HKV richtte voor deze online trainingen het platform Moodle in, ten behoeve van alle projectpartners.

Voor de hydraulica modelleren we gebieden waarin we in het verleden ook actief zijn geweest: de Timis, Arges-Vedea en stukken van de Donau. Ook zijn we verantwoordelijk voor het bepalen van overstromingsdreigingen vanuit de Zwarte Zee. Het project loopt door tot medio 2023.