PROJECT

HyDAMO Validatietool

Waterschappen en adviesbureaus gebruiken modelgeneratoren zoals D-HyDAMO voor het geautomatiseerd aanmaken van modelschematisaties van het oppervlaktewatersysteem. Een regelmatig knelpunt in dit proces is onvoldoende datakwaliteit, waardoor geen goed werkende modellen kunnen worden gegenereerd. Voor de verbetering van de datakwaliteit heeft HKV met D2Hydro en HydroConsult voor het Waterschapshuis een online validatie-webservice ontwikkeld.

Modelleurs kunnen deze webservice gebruiken voor het valideren van hun datasets. De tekortkomingen, geconstateerd door de validatie-webservice, kunnen dan opgelost worden voordat ze zich ontwikkelen tot knelpunten in de modelbouw. De validatietool is een webservice (validation as a service) waarmee databestanden kunnen worden gevalideerd aan de hand van een standaard set of een set met eigen validatieregels. De tool bestaat uit drie componenten:

  • Een HyDAMO validatiemodule (in Python); voert de validatie uit aan de hand van een set (eigen) validatieregels.
  • Een HyDAMO validatie-API; validatietaken kunnen worden gedefinieerd en gestart. Ook kan je een validatieresultaat downloaden.
  • Een HyDAMO validatie-webclient; bestaat uit een grafische interface waarmee de validatie-API bediend kan worden en validatieresultaten kunnen worden bekeken op een kaart en geanalyseerd.

Meer informatie over de HyDAMO validatietool en het gebruik ervan is te vinden op een uitgebreide wiki.