PROJECT

Het verbeteren van sedimentbalansen

Sedimentconcentraties afleiden uit de achtergrondruis van ADCP-metingen

Rijkswaterstaat gebruikt Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) metingen om stroomsnelheden en afvoeren te meten. In dit onderzoek – dat we hebben uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat – hebben we dit type metingen gebruikt om tevens inzicht te krijgen in het sedimenttransport.

Universiteiten werken aan methoden om op basis van Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)-metingen de sedimentconcentratie in het water te bepalen. Dergelijke methoden zijn geavanceerd en tijdsintensief door de benodigde nabewerkingen. Daarom worden deze methoden buiten universiteiten slechts zelden gebruikt.

HKV heeft – samen met de Universiteit Twente en Deltares –  onderzoek uitgevoerd om de toepasbaarheid van ADCP-sedimentmetingen te vergroten. Hierbij zijn ADCP-tools ontwikkeld en toegepast. Deze tools maken het eenvoudiger om sedimentconcentraties uit ADCP-metingen af te leiden.

Het gaat daarbij zowel om sedimenttransport nabij de bodem als om transport in de waterkolom. Inzicht in deze transporten is nodig om verandering in bodemhoogte te begrijpen.  Verschillende case studies laten de potentie zien om continu  sedimentconcentratieprofielen te kunnen bepalen uit ADCP-metingen. Door de gestandaardiseerde programma’s en documentatie is het mogelijk geworden om redelijk snel (in een tijdsbestek van uren tot dagen) resultaten te verkrijgen. Hiermee heeft dit flankerend onderzoek een koppeling gelegd tussen het onderzoek (Rivers2Morrow) en toepassing in de praktijk.