PROJECT

Dutch Risk Reduction Team in Zuidoost-Azië

HKV heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee missies van het Dutch Risk Reduction Team naar Zuidoost-Azië geleid. De eerste missie, met Marco Hartman, ging naar Maleisië, naar aanleiding van overstromingen op het verstedelijkte eiland Penang.

HKV heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee missies van het Dutch Risk Reduction Team naar Zuidoost-Azië geleid. De eerste missie, met Marco Hartman, ging naar Maleisië, naar aanleiding van overstromingen op het verstedelijkte eiland Penang. Tot nu toe lag de focus van de Maleisiërs op het versnellen van de afvoer. Het team heeft de verantwoordelijke ministers geadviseerd meer aandacht te geven aan integrale en groene oplossingen in de stedelijke omgeving.

De tweede missie werd geleid door Matthijs Kok. Deze richtte zich op riviererosie in de Mekong Delta in Vietnam. Het erosieproces is gecompliceerd en krijgt steeds meer impact. In veel gebieden heeft de erosie direct gevolgen voor de veiligheid, woningen en infrastructuur.  Het team heeft concrete maatregelen in de stad Long Xuyen geëvalueerd en aanbevelingen gedaan om de risico’s van de erosie te verkleinen.