PROJECT

Building with Nature

Building with Nature

HKV maakt deel uit van het consortium Ecoshape. In het programma Building With Nature voeren wij twee projecten uit: de pilot Houtribdijk en het monitoringsprogramma voor de Hondsbossche en Pettemer zeewering (HPZ).

Na de zandige versterking van de Hondsbossche en Pettemer zeewering is aansluitend een monitoringsprogramma opgestart om op grote schaal te bestuderen hoe natuurdoelen met zachte oplossingen te combineren zijn. HKV verzorgt het projectmanagement en heeft daarnaast ook een belangrijke inhoudelijke rol.

Het uiteindelijke doel is meer inzicht te krijgen in een snellere, betere en goedkopere uitvoering van toekomstige versterkingsprojecten en het beheer van gerealiseerde projecten.