Publicaties

Filter

Titel Jaargang Auteur(s)
Integrale risicoanalyse: de volgende stap in omgaan met wateroverlast? 2020 Kolen B., Bronda R,. Wentholt R., Biemans R., Vreugdenhil H. Bekijk Publicatie
Neerslagindex duidt risico’s wateroverlast op straat 2018 Krijger T., Kolen B., Vuren S. van Bekijk Publicatie
Integrale risicoanalyse wateroverlast: breder leren kijken 2018 Vreugdenhil B., Kolen B. Bekijk Publicatie
Standaard werkwijze voor toetsing watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast 2012 Oomen, E., Nieuwenhuis, M., Hendriks, B., Rosbergen, W., Klopstra, D., Talsma, M., Romijn, R., Velner, R., Spijker, M. Bekijk Publicatie
Samenhang tussen normen voor overstroming en wateroverlast. 2010 Kok, M. Klopstra, D. Bekijk Publicatie
Stoppen bodemdaling moet duurzame vaarweg verzekeren. 2009 Havinga. H. Barneveld, H.J. Bekijk Publicatie
Wateroverlastschade: Willekeur of verzekering? Of: Is verzekeren van wateroverlast aantrekkelijk? 2005 Kok, M. Bekijk Publicatie
Toetsing werknormen regionale wateroverlast in Friesland 2004 Kuypers, A. Bootsma, M. Graaff, B. de Klopstra, D. Bekijk Publicatie
Normering wateroverlast vraagt om nationale regie 2003 Kok, M. Dansik, J. van Bekijk Publicatie
Waterberging in Drenthe blijkt te voldoen – Evaluatie wateroverlast twee jaar geleden 2000 Kolen, B. Geerse, J.M.U. Eerenbeemt, H.F.M.J. van den Bekijk Publicatie