ACTUEEL

Statistische analyse naar overstromingen in Christchurch

Een analyse naar extreme zeewaterstanden, zeespiegelstijging en statistische modellen om de relatie tussen stormopzet en neerslagafvoer te bepalen. HKV en Engineering Consultancy GHD Christchurch werkten samen aan een nieuw statistisch model voor de overstromingen langs de Avon-rivier in Christchurch (Nieuw-Zeeland).

Omdat zowel hoge rivierafvoeren door neerslag en hoge zeewaterstanden door windopzet als gevolg van een bepaald type lagedrukgebied veroorzaakt kunnen worden, kunnen ze ook tegelijkertijd voorkomen. Deze correlatie meenemen leidt tot een betere inschatting van overstromingsrisico’s in Christchurch. De uitkomst voorspelt een iets hoger waterpeil dan de laatste berekening van de hoogwaterstatistieken voor Christchurch die afkomstig is uit 2018.

De gemeenteraad van Christchurch heeft op 3 juni een artikel hierover gepubliceerd, deze is te vinden op de website van newsline.ccc.govt.nz.

Recentelijk waren er nog overstromingen op het Zuidereiland zoals gemeld op de website nzherald.co.nz. Met het uitgevoerde werk is het uiteindelijk de bedoeling om de frequentie van dit soort gebeurtenissen beter in te kunnen schatten.

ir. G. Pleijter senior adviseur Veiligheid en crisisbeheersing g.pleijter@hkv.nl