ACTUEEL

Eco-Disaster Risk Reduction in het stroomgebied van de Zambezi rivier

Als onderdeel van het Eco-Disaster Risk Reduction project hebben Resilience BV en HKV hun krachten gebundeld voor ​​een studie ‘Diagnose van het stroomgebied van de Zambezi rivier’. Het project wordt gefinancierd door de Franse Coöperatie via haar Franse Ontwikkelingsagentschap (AFD) en wordt uitgevoerd door het Mozambikaanse Rode Kruis (CVM) met de technische ondersteuning van het Franse Rode Kruis en het regionale interventieplatform voor de Indische Oceaan (PIROI).

Het doel van de studie is om de bestaande en toekomstige overstromingsdreiging in beeld te brengen en om effectieve maatregelen voor te stellen om de gevolgen van overstromingen te verminderen. Daarbij gaan wij op zoek naar effectieve groene en infrastructurele oplossingen, en naar acties geschikt vóór, tijdens of na overstromingen.

In het bijzonder beschouwen wij in deze studie het lagergelegen stroomgebied van de Zambezi rivier en de daar aanwezige interacties en onderlinge afhankelijkheden tussen overstromingen, ecosystemen en sociaal-economische systemen. Organisaties op nationaal, regionaal, districts- en gemeenschapsniveau worden hierin betrokken. Het onderzoek is voornamelijk gericht op de benedenloop van het Zambezi-bekken, in het bijzonder rond de districten Chinde, Luabo en Marromeu, maar ook het belang van stroomopwaartse reservoirs, zoals Kariba en Cahora Bassa, zullen worden beschouwd.

Foto: Overstroming in het lagergelegen stroomgebied van de Zambezi rivier in Mozambique in 2015. Foto gemaakt door H. Karsten.

Eco-Disaster Risk Reduction in het stroomgebied van de Zambezi rivier