PROJECT

WBI-beoordeling en voorverkenning Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

In 2018 en 2019 is ter voorbereiding op de verkenningsfase van het HWBP-project Lauwersmeerdijk in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest een WBI 2017 beoordeling uitgevoerd om de veiligheidsscope van het project vast te stellen.

Bij het vaststellen van de veiligheidsscope is de huidige veiligheid van de dijk nader in beeld gebracht door HKV in samenwerking met Infram en Tauw en is een doorkijk gegeven naar de ontwikkeling van het veiligheidsoordeel in de toekomst. Behalve voor de veiligheid van het reguliere dijklichaam was speciale aandacht voor de invloed van de havendam op de hydraulische belastingen in de haven van Lauwersoog. Daarnaast is de sterkte en stabiliteit van de havendam en van de kades onderzocht. Met de analyse is een stabiele scope voor de verkenningsfase van het HWBP-project gecreëerd.

Foto: Waterschap Noorderzijlvest