PROJECT

Voorverkenning Willemstad-Noordschans

HKV werkt aan de voorverkenningsfase van de dijkversterking Willemstad-Noordschans. Dat gebeurt in opdracht van het Waterschap Brabantse Delta en in samenwerking met adviesbureau TAUW. In deze voorverkenningsfase wordt de omvang van de dijkversterking bepaald.

Het project richt zich op de faalmechanismen piping, macrostabiliteit binnenwaarts en graserosie buitentalud. Ook worden grondonderzoeken en (waterspannings)metingen uitgevoerd.

Het verhaal van de dijk staat centraal. De experts van HKV voeren probabilistische analyses uit en passen geavanceerde sterktemodellen toe. Het blijkt dat hierdoor de faalkansen flink aangescherpt worden. Als men rekening houdt met eerder opgetreden extreme waterstanden waarbij de dijk niet gefaald heeft (reliability updating), wordt de faalkans nog verder aangescherpt. Met deze analyses wordt recht gedaan aan het doel van deze voorverkenningsfase: het verkrijgen van een realistisch beeld van de sterkte van de kering. Dat leidt tot een dijkversterking waarbij kosten en veiligheid goed met elkaar in balans zijn. De resultaten worden in nauwe samenwerking met de opdrachtgever opgesteld. Het Adviesteam Dijkontwerp adviseert over de aanpak, met als doel een uitgebalanceerde scope voor de dijkversterking. ‘Reliability updating’ is een kansrijke methode voor voorverkenningen en beoordelingen van dijktrajecten die achter stormvloedkeringen liggen.

https://www.brabantsedelta.nl/dijkversterking-willemstad-noordschans

Afbeelding: Waterschap Brabantse Delta