PROJECT

Visualisatie en cloud computing met D-HYDRO

D-HYDRO als volwaardige vervanger van SOBEK2

In dit project wordt D-HYDRO met Deltares, waterschappen en adviesbureaus geschikt gemaakt om als volwaardige vervanger van SOBEK2 te kunnen worden gebruikt voor waterschaptoepassingen. Daarnaast worden 3D-visualisatietechnieken voor de modeluitkomsten ontwikkeld en wordt D-HYDRO gereed gemaakt voor berekeningen in de cloud.

We ondersteunen in dit project het Hoogheemraadschap van Delfland bij de overgang naar D-HYDRO. We voeren hiervoor met het hoogheemraadschap een pilotstudie uit waarin we met D-HyDAMO volledig geautomatiseerd een 1D2D-RR D‑HYDRO model opbouwen van een glastuinbouwgebied (Vlietpolder) vanuit de brondata. We onderzoeken vervolgens hoe glastuinbouwgebied het beste in D-HYDRO kan worden gemodelleerd. Het waterschap kan op basis hiervan haar standaard werkwijze voor modelleringen aanpassen. Verbeterpunten voor D-HYDRO en eventuele bugs worden aan Deltares gemeld, zodat deze kunnen worden meegenomen in de ontwikkeling.

Daarnaast begeleiden we een afstudeerder die de geschiktheid van de D‑HYDRO voor cloud simulaties gaat onderzoeken. D-HYDRO kan in vergelijking met SOBEK2 met een hogere resolutie rekenen. Om de rekentijd te beperken kan de rekenomgeving van een cloud aanbieder worden gebruikt. De schematisatie kan parallel worden gesimuleerd, waarbij deze in partities wordt opgedeeld en over rekenkernen verdeeld en gesimuleerd. De student analyseert de geschiktheid van D-HYDRO voor het rekenen in de cloud en zet strategieën op voor de evaluatie van de rekenopdrachten, bijvoorbeeld op basis van de schaalbaarheid, energiegebruik en kostenefficiëntie. Daarnaast definieert de student methodes om op voorhand inzicht te krijgen in geheugengebruik, CPU gebruik en de kosten van een simulatie.