PROJECT

Validatie Landelijk Hydrologisch Model

Validatie van een landsdekkend hydrologisch modelinstrument

Het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) is een landsdekkend hydrologisch modelinstrument voor de simulatie van de verzadigde en onverzadigde zones, oppervlaktewater, zoet-zoutdynamiek en gewasgroei. Het LHM is onderdeel van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) en wordt onder andere gebruikt door Rijkswaterstaat voor het Nationaal Water Model en voor het verkrijgen van inzicht in droogteproblematiek.

Eind 2020 is versie 4.1 van het LHM opgeleverd door Deltares en Wageningen Environmental Research. In samenwerking met Acacia Water en Berendrecht Consultancy heeft HKV de validatie van deze modelversie uitgevoerd voor opdrachtgever Rijkswaterstaat. De validatie is uitgevoerd in samenspraak met waterbeheerders tijdens regiosessies.

De conclusie van de validatie is dat het LHM 4.1 vergelijkbaar presteert als de vorige modelversie. Daarnaast zijn concrete verbeterpunten geïdentificeerd. Hiervoor is onder andere een machine-learningmethode toegepast voor het detecteren van fouten in modelinvoer.

De rapportages, gebruikte gegevens en scripts zijn, indien beschikbaar gesteld, publiekelijk toegankelijk via www.nhi.nu en NHI-dataportaal.