PROJECT

RAINSAT

Neerslagmetingen en voorspellingen voor Afrika

Overstromingen zijn in veel Afrikaanse steden ieder jaar een probleem, door hevige neerslag en slechte afvoer. Dit probleem neemt toe door snelle verstedelijking en klimaatverandering. Tijdige waarschuwingen voorkomen veel schade. Daarvoor is informatie nodig, zoals neerslagobservaties en voorspellingen met hoge resolutie en frequentie. Helaas zijn er in Afrikaanse steden te weinig meetstations. HKV ontwikkelde een website en een app om snel te kunnen waarschuwen voor extreme regen.

De website rainsat.net en de app geven ieder kwartier satellietobservaties van neerslag voor heel Afrika met een resolutie van ongeveer 3×3 km. Daarnaast werken we aan voorspellingen tot 3 uur vooruit. Daarmee kunnen we op tijd waarschuwen voor extreme regen in de stad!

Rainsat maakt gebruik van infraroodmetingen van de Meteosat Second Generation. Deze metingen zijn afkomstig van een geostationaire satelliet, waardoor ieder kwartier metingen beschikbaar zijn voor heel Afrika en Europa. Infraroodmetingen zijn ook ’s nachts beschikbaar; dat is een voordeel ten opzichte van beelden in het visuele spectrum. Het KNMI maakt vervolgens een inschatting van de neerslaghoeveelheid.

De neerslag wordt weergegeven in de app en op de website en de gegevens zijn maximaal 45 minuten oud. Neerslaginformatie met deze resolutie en frequentie is uniek voor de meeste plaatsen in Afrika en zeker niet gratis beschikbaar. Rainsat biedt de mogelijkheid om beter te kunnen waarschuwen voor extreme buien. De informatie van Rainsat kan ook worden geïntegreerd in overstromingswaarschuwingssystemen.

Op dit moment werkt HKV aan korte termijnvoorspellingen voor Afrika, op basis van deze satellietgegevens. Dat doen we aan de hand van Machine Learning. Daarmee kunnen we extreme buien tot 3 uur vooruit voorspellen en nog eerder waarschuwen voor mogelijke overstromingen.

De Machine Learning-technieken die we gebruiken, kunnen ook in Nederland van waarde zijn. In samenwerking met het KNMI en de TU Delft onderzoeken we de toepassing van deze technieken op radarmetingen van neerslag. De verwachting is dat deze technieken toename en afname van neerslagintensiteiten en circulaties van een bui beter kunnen voorspellen dan huidige methodes. We proberen daarmee de voorspelling van neerslag op korte termijn nog nauwkeuriger te voorspellen!