PROJECT

Programma Rijkskeringen

WBI-Beoordeling van grote dammen in Zeeland

Eens in de twaalf jaar moeten beheerders van primaire waterkeringen beoordelen of hun keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. HKV helpt Rijkswaterstaat met het beoordelen van hun keringen. Binnen dit project beoordelen we de dammen die zijn aangelegd in het kader van de deltawerken in Zeeland, zoals de Grevelingendam, Philipsdam en Oesterdam.

Vanaf 2020 werkt HKV met Tauw en IV-infra samen aan de beoordeling van de dammen in Zeeland. Binnen het Programma Rijkskeringen (PRK) staan wij voor de opgave om enkele dammen en sluizen te beoordelen. In deze beoordeling staat het verhaal van de kering centraal en wordt op efficiënte wijze invulling gegeven aan de beoordeling met faalpaden. Met een screening en veldbezoeken stellen we vast welke faalmechanismen het meest relevant zijn voor de kering. Middels een combinatie van faalpaden, redeneerlijnen en getalsmatige onderbouwingen (van de getailleerde toets) is de beoordeling uitgevoerd. Hiermee doen we recht aan de staat en sterkte van de dammen en komen we tot een realistische faalkans.

In de beoordeling genereren we informatie om de beheerder zijn beheertaken te optimaliseren (zoals B&O of vergunningverlening). De uitvoering van de beoordeling is daarmee geen doel op zich, maar is dienstbaar om de uitvoering van zorgtaken invulling te geven. Uit de beoordeling volgen concrete maatregelen die de beheerder kan nemen om de dammen (ook) in de toekomst te laten voldoen aan de gestelde eisen of onderhoudskosten te verlagen.