PROJECT

Profielengenerator

Waterkeringbeheerders die hun dijken beoordelen, willen natuurlijk rekenen met gegevens die zo goed mogelijk aansluiten bij de werkelijke situatie in het veld. Met de HKV-profielengenerator kunnen zij dijken schematiseren met gegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). De resultaten zijn toepasbaar in het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) en het Ontwerpinstrumentarium (OI). De profielengenerator bewerkt de geometrie van de profielen en slaat de schematisatie op in een vorm die als input te gebruiken is voor Hydra-NL. Een animatie laat zien hoe de profielengenerator werkt en is gelijk een handleiding voor de gebruiker.