PROJECT

Ontwikkeling GRADE Vecht

Voor het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017) is de afvoerstatistiek van de Rijn en de Maas nodig. Deze statistieken zijn tot stand gekomen in het project GRADE: Generator for Rainfall and Discharge Extremes. In 2018 is gestart met de verbetering en uitbreiding van het GRADEinstrumentarium.

Voor het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017) is de afvoerstatistiek van de Rijn en de Maas nodig. Deze statistieken zijn tot stand gekomen in het project GRADE: Generator for Rainfall and Discharge Extremes. In 2018 is gestart met de verbetering en uitbreiding van het GRADEinstrumentarium, zodat in 2023 ook de afvoerstatistiek van de Overijsselse Vecht beschikbaar is.

Het GRADE-instrumentarium bestaat uit een neerslaggenerator en een hydrologisch en hydraulisch model binnen een DELFT-FEWS-schil. Deltares heeft HKV gevraagd gezamenlijk aan de uitbreiding voor de Vecht te werken. Onderdeel van deze opdracht is de bouw en kalibratie van het hydrologisch en hydraulisch model. Daarbij hoort ook de validatie van de gesimuleerde afvoer in zeer extreme omstandigheden en een onderbouwing van de statistische onzekerheid van het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium voor de waterkeringen.