PROJECT

Ontwikkeling en bouw DEZY

In opdracht van Rijkswaterstaat WVL heeft HKV in 2016 het model DEZY ontwikkeld. Dit model levert peilstatistieken voor het IJsselmeergebied en het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal (NZK/ARK).

De resultaten komen tot stand met een probabilistische aanpak, door een groot aantal gebeurtenissen van de rivier- en neerslagafvoeren en de zeewaterstanden bij de Afsluitdijk en IJmuiden door te rekenen. DEZY berekent de meerpeilen met een reservoirmodel en een fysische relatie voor de spuidebieten. Door de korte rekentijden is het model heel geschikt als beleidsinstrument. Het wordt onder andere toegepast voor de faalkansanalyse van NZK/ARK in het kader van Slim Watermanagement.