PROJECT

Ontwikkeling DEZY

Instrument voor het bepalen van waterstandstatistiek in het IJsselmeergebied

Voor goed peilbeheer in het IJsselmeergebied is het essentieel om inzicht te hebben in de waterstandstatistiek. Dat geldt zowel voor huidige situatie als in de toekomst wanneer rivierafvoeren, neerslag en zeewaterstanden toenemen als gevolg van klimaatverandering. Om daar op in te kunnen spelen is het wenselijk snel en eenvoudig de effecten van systeemmaatregelen op de waterstandstatistiek te kunnen berekenen.

Met dit doel is door HKV (in samenwerking met Rijkswaterstaat en de projectgroep Slim Watermanagement) het model DEZY ontwikkeld. Het is een probabilistisch model, waarin de statistiek van afvoer, neerslag en zeewaterstand wordt gecombineerd met een relatief eenvoudig reservoirmodel om de fysica te beschrijven. De kracht van het model zit in de korte rekentijden, waardoor de effecten van klimaatverandering en systeemmaatregelen snel zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Het model is toegepast in onder andere het project Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer (ISWP) om de benodigde pompcapaciteit op de Afsluitdijk te bepalen om de meerpeilen op het IJsselmeer en Markermeer te kunnen handhaven. Maar bijvoorbeeld ook in faalkansstudies voor het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal, waarbij onderzocht is hoe wat de huidige faalkans is van het systeem en hoe deze kan worden verlaagd door toepassen van slim watermanagement maatregelen.