PROJECT

Nadere veiligheidsanalyse normtraject 20-3

In samenwerking met Waterschap Hollandse Delta en met de partners CRUX en Greenrivers heeft HKV in 2019 een nadere veiligheidsanalyse uitgevoerd  voor de primaire  waterkering langs het Hartelkanaal en de Oude Maas en Spui (normtraject 20-3).

Met onze analyse hebben we de basis gelegd voor een realistische versterkingsopgave door goed onderbouwde faalkansen te bepalen. Hiervoor onderzoeken we of geofysische metingen meerwaarde bieden. We werken op probabilistische wijze aan het veiligheidsoordeel voor macrostabiliteit en maken gebruik van de laatste inzichten uit de  innovatietrajecten over anisotropie bij piping. Hiermee krijgt het waterschap goed zicht op de hydraulische belastingen en sterkte van de waterkering en wordt een onnodig conservatief ontwerp voorkomen.

Begin 2020 kan het waterschap op basis van onze resultaten de ontwerpscope vaststellen voor het project Geervliet Hekelingen, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).