PROJECT

MIJ Brein

Innovatieve technieken voor het analyseren en het visualiseren van data en het creëren van nieuwe inzichten in onderzoeks- en adviesprojecten

Het MIJ Brein is een platform om data-analyse uit te voeren. Het helpt complexe relaties inzichtelijk te maken met behulp van interactieve visualisaties en data science.

HKV werkte in dit innovatieproject aan een nieuwe manier van data-analyse en visualisatie. Voor het Markermeer en IJmeer is ontzettend veel data beschikbaar. HKV werkte een tool uit om data te ordenen, te structuren en vervolgens interactief te visualiseren. Hiermee kunnen relaties, correlaties en patronen interactief worden onderzocht. Daarnaast zijn nieuwe data science technieken gebruikt om nieuwe relaties te vinden.

Het MIJ Brein is onderdeel van DigiShape. Een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten. We werken samen in use cases, waarin we als een open community experimenteren met beschikbare data, nieuwe data en geavanceerde technieken.