PROJECT

HYDROLIB

Betrouwbare hydro-software voor geautomatiseerd modelleren en rekenen

Voor waterbeheerders, adviesbureaus en kennisinstituten zijn data en hydrologische en hydrodynamische modellen essentieel voor het analyseren en oplossen van hun watervraagstukken. De processen rondom de data en simulatiesoftware worden in toenemende mate geautomatiseerd en gestandaardiseerd. Hierdoor kunnen modelleringen en simulaties efficiënter worden uitgevoerd, kan data beter worden gedeeld en kan beter worden samengewerkt aan code ontwikkeling. In HYDROLIB werken wij met Deltares, andere adviesbureaus en waterschappen aan de ontwikkeling van betrouwbare hydro-software rondom D-HYDRO.

D-HyDAMO is een door HKV en Deltares ontwikkelde modelgenerator die centraal staat in de HYDROLIB software suite. Met D-HyDAMO kan een compleet 1D2D-RR D-HYDRO model gemaakt kan worden, zoals gebruikelijk in het Nederlandse waterbeheer. Via HYDROLIB geven we de samenwerking met andere ontwikkelaars vorm en bereiden we een beheer- en onderhoudsstructuur voor. Dit doen we door de code architectuur en documentatie verder te verbeteren en contact te leggen met relevante partijen om toekomstige ondersteuning te regelen. Hiermee beogen we dat met D-HyDAMO gegenereerde modellen goed werken zowel met huidige als toekomstige versies van D-HYDRO. Daarnaast werken we in HYDROLIB aan twee ontwikkelingen die de rekenprestatie van D-HYDRO verbeteren. Via HYDROLIB wordt de 1D2D parallellisatie van D-HYDRO gerealiseerd, zodat de simulatie kan worden versneld. Wij testen de rekenprestaties voor een ‘real life’ model en helpen zo nodig bij het verbeteren van de rekenprestaties. Daarnaast ondersteunen we een afstudeerder die onderzoek gaat doen naar de automatische detectie en schematisatie van hoge terreindelen in D-HYDRO. Deze terreindelen kunnen nauwkeurig als lijnelement in het 2D-rooster worden geschematiseerd, waardoor snel met een relatief grove 2D-resolutie kan worden gerekend. De methode zal worden toegepast en getest op een pilotgebied van Waterschap Limburg en van Waterschap Rivierenland.