PROJECT

HKVEYE: cameramonitoring

Het is voor Rijkswaterstaat van groot belang inzicht te hebben in hoe ontwikkelingen en veranderingen van het Nederlandse riviersysteem lokaal plaatsvinden. Innovatieve monitoringstechnieken helpen daarbij. Rijkswaterstaat en HKV voeren daarom een experiment uit waarbij de toegevoegde waarde van cameramonitoring in combinatie met computer vision wordt onderzocht.

Met behulp van goedkope standalone camera’s wordt gemonitord op verschillende locaties, met als doel de oeverbeweging in beeld te brengen. De camera’s maken foto’s van natuurvriendelijke oevers en worden direct verzonden naar een beveiligde server. Personen op de foto worden gedetecteerd waarna de foto direct wordt verwijderd. De juiste foto’s zijn beschikbaar via een dashboard. Het is mogelijk de beelden te bekijken en een visuele controle uit te voeren. Ook ontwikkelt HKV algoritmes om de detectie van de oeverlijn te automatiseren, met als einddoel het creëren van een signaalfunctie voor beheer en onderhoud van de oever.