PROJECT

Driver+

Innovatie in crisisbeheersing

Ontwikkeling en implementeren van innovatieve oplossingen die voorzien in de operationele behoeften van professionals die zich bezighouden met crisisbeheersing om zo het hoofd te kunnen bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen als gevolg van de steeds ernstiger wordende gevolgen van natuurrampen en terroristische dreigingen.

DRIVER+ is een Europees FP7 project voor

  • Het ontwikkelen van een pan-Europees testbed om professionals een omgeving te bieden waarin zij kunnen samenwerken bij het testen en evalueren van nieuwe producten, instrumenten, processen of organisatorische oplossingen.
  • Ontwikkelen van een portfolio met oplossingen in de vorm van een database-gestuurde website die gericht is op het documenteren van alle DRIVER + -oplossingen. Deze zijn gedurende de looptijd van het project via trials getest. De Portfolio of Solutions is opengesteld voor externe organisaties die gegevens en ervaringen met oplossingen willen delen.
  • Het verbeteren van de samenwerking binnen Europa, met als doel het bevorderen van een gedeelde visie in crisisbeheersing in Europa

HKV heeft bijgedragen aan het vorm geven van de methodiek voor het testen van oplossingen en lesmateriaal. Daarnaast hebben wij de Nederlandse trial (met als thema een overstroming vanuit zee) mede vormgegeven en geëvalueerd en een samenwerkingsverband opgezet met organisaties gericht op calamiteiten ten gevolge van hoogwater en droogte.